Proiect de conștientizare cu privire la serviciile de screening al cancerului de sân demarat de Institutul Oncologic Cluj-Napoca

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca a demarat o activitate de informare, educare și conştientizare a populaţiei la nivel naţional cu privire la serviciile de screening al cancerului de sân, prin proiectul ”Creșterea capacităţii instituţionale și a competenţelor profesionale ale specialiștilor din sistemul de sănătate în scopul implementării Programului Naţional de screening pentru cancerul de sân” .

Programul se adresează femeilor cu vârsta între 50 și 69 de ani din mediul urban și rural, cu educație redusă și venituri sub media națională, cu acces redus la servicii medicale. Un accent deosebit se va pune pe grupurile vulnerabile, adică femei sărace: angajate, mai ales necalificate, șomere, inactive, neasigurate, femei care lucrează pe cont propriu în agricultură, din mediul rural, femei fără adăpost, femei de etnie romă, etc.

Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea competenţelor profesionale în domeniul oncologic și anume creșterea nivelului de competente al personalului medical implicat în derularea programelor de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament al cancerului la sân.

Ca obiective specifice ar fi de amintit:

  1. Înființarea unui centru de referință pentru programele regionale de screening al cancerului mamar
  2. Asigurarea unui standard unitar de realizare a screeningului la nivel naţional prin elaborarea unei metodologii pentru programele de prevenire, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân
  3. Îmbunătăţirea nivelului de calificare pentru 459 de cadre medicale implicate în derularea programelor de prevenire, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân
  4. Informarea, educarea și conștientizarea populaţiei în general și a grupurilor vulnerabile în special cu privire la activitatea de screening al cancerului de sân.
Categories : Blog