Doctor Home Page

Titlul proiectului:

Creșterea capacității instituționale şi a competențelor profesionale ale specialiștilor din sistemul de sănătate în scopul implementării Programului Național de screening pentru cancerul de sân

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei

Prioritatea de învestiții: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistenţă medicală şi servicii sociale de interes general

Beneficiar: Institutul Oncologic “Prof Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca

Contract de finanţare nr. POCU/259/4//9/120799, Cod SMIS: 120799

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.