Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA

partener SAN etapa II


Misiunea

Misiunea Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara este oferirea unor servicii medicale de calitate, competitive, echitabile, eficace şi eficiente, care să îmbunătățească starea de sănătate și să crească nivelul de satisfacție al pacienţilor.

 

Viziunea 

Viziunea Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara urmăreşte ȋmbunătăţirea calităţii actului medical şi diversificarea serviciilor oferite populaţiei, crearea unui sector spitalicesc modern si performant, usor accesibil, eficient, bine dotat, cu un personal motivat şi bine pregătit, pus ȋn slujba cetăţeanului.

 

Obiective generale

  • îmbunătățirea stării de sănătate a populației
  • asigurarea accesului echitabil la serviciile medicale
  • acordarea serviciilor în funcție de nevoile de sănătate
  • stimularea furnizării de servicii eficace și eficiente
  • îmbunătățirea calității și siguranței serviciilor medicale
  • îmbunătățirea relației medic-pacient
  • libertatea pacientului de a-și alege medicul
  • dezvoltarea serviciilor medicale preventive si informarea populației în scopul prevenirii îmbolnăvirilor.

Obiective specifice

  • diversificarea serviciilor medicale oferite de spital
  • susţinerea ȋnvăţământului medical şi a cercetării ştiinţifice, ȋn strânsa colaborare cu Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes” Timisoara
  • echilibrarea alocării resurselor financiare și controlul costurilor
  • reducerea cheltuielilor în administrație și servicii fără afectarea funcționalității
  • creșterea veniturilor proprii ale spitalului prin coplată pentru anumite servicii medicale și taxe pentru servicii hoteliere
  • transparență decizională în scopul creșterii eficienței în utilizarea resurselor alocate și în eliminarea pagubelor
  • creșterea serviciilor de sănătate asigurate prin ambulatoriul spitalului și reducerea duratei de spitalizare
  • reducerea riscului de infecţii nozocomiale
  • scăderea morbidității și mortalității
  • creșterea motivației personalului
  • dezvoltarea profesională a personalului medical, formarea profesională a echipelor multidisciplinare implicate
  • îmbunătățirea condițiilor de lucru și a eficienței angajaților la locul de muncă
  • dezvoltarea și modernizarea infrastructurii spitalului, dotarea cu aparatură performantă
  • îmbunătățirea sistemului informatic al spitalului
  • modernizarea și eficientizarea bazei materiale a cercetării științifice, inițierea de proiecte noi de cercetare
  • introducerea ghidurilor de practică medicală

Mai multe informații pe site-ul