POCU Sân, et. II

Fii responsabila de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de sân

POCU SAN ET II Cod Proiect 136480 “Fii responsabila de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de sân – etapa II – Regiunile de dezvoltare: Nord-Vest, Vest”

Parteneri în proiect

 1. Institutul Oncologic Prof.Dr.I.Chiricuta Cluj-Napoca, cu sediul Municipiul Cluj-Napoca, România, Str. Republicii nr. 34-36, județul Cluj, având calitatea de Lider parteneriat
 2. Spitalul Clinic Municipal de Urgentă Timișoara, cu sediul în str. Hector nr, 1, Municipiul Timișoara, jud. Timiș, având calitatea de Partener I

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca în calitate de beneficiar împreună cu Spitalul Municipal de Urgență Timișoara în calitate de partener implementează, începând cu luna iulie 2020, proiectul ʺFii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân – etapa II – Regiunile de dezvoltare: Nord-Vest, Vestʺ.

Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, codul SMIS al proiectului 136480.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 38.255.781,03 lei din care valoarea asigurată de Uniunea Europeană este de 32.517.413,90 lei, iar finanțarea națională este de 4.973.251,52 lei. 

Proiectul se implementeaza în perioada 28.08.2020 – 31.12.2023.

Obiectivul general al proiectului este creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru cancerul de sân.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru cancerul de sân;
 2. Înființarea a doua centre loco-regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân, în regiunea Nord-Vest și în regiunea Vest, centre de nivel 3, conform Metodologiei derulării programelor regionale de screening – etapa I;
 3. Dezvoltarea de programe de identificare, informare mobilizare și acordare de sprijin la nivelul Regiunilor Nord-Vest și Vest pentru cel puțin 40.000 de persoane, din care cel puțin 50% fac parte din grupuri vulnerabile;
 4. Informarea, educarea și conștientizarea populaţiei în general și a grupurilor vulnerabile în special cu privire la activitatea de screening al cancerului de sân. Furnizarea de servicii de screening și, după caz, evaluare pentru persoanele din grupul țintă identificat din Regiunile Nord- Vest și Vest. Aceste servicii vor include efectuarea de mamografii cu dublă citire și arbitraj la toate persoanele invitate care s-au prezentat pentru testare și a următoarelor servicii de evaluare suplimentară a leziunilor mamare incipiente depistate prin testarea mamografică inițială: evaluare ecografică, biopsierea și confirmare anatomo-patologică a leziunilor suspecte, excizia leziunilor identificate și trimiterea la tratament a pacientelor confirmate cu diagnostice de leziuni mamare incipiente;
 • Creșterea gradului de conștientizare cu privire la beneficiile programelor de prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru cancerul de sân prin intermediul unei campanii de informare, educare și conștientizare a populației în general și a grupurilor vulnerabile, în special din regiunile Nord-Vest și Vest cu privire la activitatea de screening pentru cancerul de sân.

Grupul ţintă al proiectului este constituit din 40.000 de femei cu domiciliul în regiunile de dezvoltare Nord-Vest și Vest din care cel puțin 50% aparțin grupurilor vulnerabile.

Principalele activităţi ale proiectului sunt:

 • 1 unitate mobilă pentru efectuarea de mamografii de screening achiziționată și certificată;
 • 1 mamograf fix achiziționat și dat în utilizat pentru efectuarea de mamografii de screening;
 • 138.000 femei identificate pentru a primi scrisori de invitare în zonele geografice de implementare a proiectului din regiunile de dezvoltare Nord – Vest și Vest; 
 • 40.000 femei care au făcut mamografie de screening;
 • 2 Centre de evaluare regionale certificate, unul în regiunea Nord – Vest și unul în regiunea Vest;
 • Campanie de informare, educare și conștientizare a grupului țintă realizată continuu la nivelul Regiunilor Nord Vest și Vest.