Detalii: Protocol pentru serviciile de sprijin/suport pentru femeile

INVITAȚIE

Vă invităm să participați la cursul Protocolul pentru serviciile de sprijin/suport pentru paciente cu teste pozitive în cadrul programului de prevenire, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de sân” organizat în cadrul proiectului “Creșterea capacității instituționale și a competențelor profesionale ale specialiștilor din sistemul de sănătate în scopul implementării Programului Național de screening pentru cancerul de sân”. 
Cursul este gratuit și se desfășoara sub egida “Institutului Oncologic Prof.dr. Ion Chiricuță”.

Durata cursului este de 3 zile. Se vor organiza 4 cursuri cu 60 de participanți din toata țara.

On line:
1.) 28-30.08.2023; intervalul orar va fi stabilit ulterior in functie de disponibilitatea
Si numarul participantilor
2.) 27-29.09.2023; intervalul orar va fi stabilit ulterior in functie de disponibilitatea
Si numarul participantilor

On site
3) 9-11.10.2023- la Cluj Napoca, Institutul Oncologic “Prof dr. Ion Chiricuta”
4) 12-14.10.2023- la Cluj Napoca, Institutul Oncologic “Prof dr. Ion Chiricuta”

Grup Tinta: Cursul se adreseaza psihologilor, asistenților medicali, mediatorilor sanitari și asistenților sociali implicati în activitățile de sprijin/suport pentru femeile cu teste pozitive diagnosticate în cadrul programului de screening pentru cancerul de sân. Scopul cursului este de a îmbunătăți competențele, cunoștințele și abilitățile profesioniștilor la diferite niveluri ale serviciilor de sănătate și sociale pentru
• a înțelege conceptul programului de screening al cancerului mamar
• a îmbunătății cunoștințele personalului medical implicat în domeniul sprijinului și suportului pacientelor cu suspiciune sau diagnostic confirmat pozitiv în diferite faze ale traseului lor în sistemul de sănătate
• a dezvolta parteneriate eficiente cu diferite părți interesate, în beneficiul pacientelor.

Conditii de eligibilitate:
• Participantul face parte din categoria personal implicat în furnizarea de servicii de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor mamare incipiente;
• Participantul este angajat cu contract de munca într-o instituție publică care oferă servicii de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor mamare incipiente (ex. spital public, autoritate de sănătate publică, institut sau instituție medicală etc.)

Creditare OAMNMAGR: 15 credite.
Pentru celelelalte categorii profesionale care nu depind de certificarea Ordinului Asistenților, Institutului Oncologic Prof.dr. Ion Chiricuță va elibera diplome de absolvire fără creditare. 

Modul de desfășurare:
• on line/on site (pentru participarea on site, este nevoie de o grupă de minim 10 participanți confirmați cu minim 3 săptămâni înainte de curs).
• metoda: cursul are sesiuni teoretice și sesiuni interactive.
Eliberarea certificatelor de absolvire se va face în urma promovării testului care se va realiza on line după finalizarea cursului. Testul constă în 15 întrebari grilă, iar promovarea este validă la un procent de
60% răspunsuri corecte.
Se pot elibera adeverințe de înscriere la curs pentru concediu de studii/varia. Informații despre biblioteca de cursuri disponibilă și documentele de înscriere se găsesc pe platforma proiectului www.pentrutine.eu la sectiunea Activități de formare.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați:
Dr. Ioana Barițchi
Asistent Manager
Tel.0728 904 969

Cu aleasă considerație,
Manager proiect
Cercet. șt. dr. Luciana Neamțiu